3 2 1 slider
Bình chứa kiểu hút
20
Bình chứa sơn 1000ml PCL-10B
Thương hiệu: ANEST IWATA
Giá: Liên hệ
19
Bình chứa sơn 600ml PC-2
Thương hiệu: ANEST IWATA
Giá: Liên hệ