3 2 1 slider
Hướng dẫn giao hàng

Quý khách sau khi đặt hàng với chúng tôi, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách ngày gần nhất để thanh toán và đặt hàng. Quy định chuyển đổi:

1/  Với bán kính 5km chúng tôi giao hàng miễn phí vận chuyển, pham vi ngoài 5km chúng tôi tính giá 10k/1km.

2/  Hàng hóa của quý khách sau khi được chuyển còn nguyên vẹn tem không bị bóc vỏ hàng hóa hay mở sản phẩm.

3/ Phạm vi thực hiện trên toàn quốc.